e
sv

I. ve II. Viyana Kuşatması Sonuçları

Viyana Kuşatması,Osmanlı Devleti'nin ilki 1529 ve ikincisi 1683 yılında olmak üzere şehri kuşattığı ve başarısız olduğu harekâttır.
Viyana Kuşatması
avatar

Irfan

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kanuni Sultan Süleyman komutasında bulunan Osmanlı Ordusu 1529 tarihinde Avusturya Arşidüklüğü’nün başkenti olan Viyana’yı tarihte ilk kez kuşattı. Ordu istediği başarıyı elde edemeyince kaleyi fethedemeden çekilip İstanbul’a geri döndü.1526 senesinde Mohaç Meydan Muharebesi gerçekleşti; Osmanlı Devleti Budin’i ele geçirdi. Erdel voyvodası olarak görev yapan János Szapolyai ise savaşa katılmamıştı. Kanuni, Macaristan tacının Szapolyai’ye verildiğini duyuran fermanı imzaladı.Savaş öncesinde Macaristan ile bağlantılı olan, Osmanlı ordusunun girmediği yerler eski Macaristan kralının karısının ve aynı zamanda Kutsal Roma- Germen imparatoru Şarlken’in kardeşi Ferdinand’a kaldı. Avusturya arşidükü olan Ferdinand, Osmanlı – Avusturya rekabetini körükledi. Tüm bunların sonucu olarak da Viyana Kuşatması gerçekleşti.

I. Viyana Kuşatması

Ordu ilk olarak 22 Eylül 1529’da Avusturya sınırından geçti. Bir sonraki gün Alman öncü kuvvetlerinin çoğu Viyana’nın 15 km güneydoğusunda imha edildi. Esir düşen Alman komutanlar ise Kanuni’ye gönderildi. Osmanlı ordusu 27 Eylül’de Viyana’ya ulaştı. Böylece Avusturya Arşidüklüğü’nün başkenti kuşatılmaya başlandı. Kanuni’nin Avusturya’ya yürüdüğünü duyan Avrupa büyük bir korkuya kapıldı.O dönemde Hristiyanlık mezhep çatışmaları alevli bir şekilde sürüyordu. Ancak Avrupa çatışmaları bir süre erteleyip Avusturya’ya yardım etmeleri gerektiği konusunda hemfikir oldu.

1.Viyana Kuşatması

Avrupa’nın birçok yerinden destek olmak için yardım kuvvetleri gelmeye başlamıştı. Kuşatma gerçekleşmeden bu kuvvetlerin çoğu kaleyi korumaya almıştı. Bu arada Ferdinand şehri çoktan terk etmiş, yerine de tecrübeli bir komutanı bırakmıştı. Osmanlı humbaracarılarının ünü yaygın olduğu için, top güllelerinin etkisini azaltmak adına sokaklardaki kaldırımlar sökülmüştür. Şehirde yaşayan sivil halk ise iki aylık erzakları temin edilerek şehirden uzaklaştırılmıştı.

Bu arada Osmanlı ordusu şehrin surlarını oldukça tahrip etmişti. I. Viyana Kuşatması uzadıkça kış ayları yaklaşıyor; durum askerler için gitgide zorlaşıyordu. Alınan istihbaratla birlikte 150 km uzaklıkta Alman ordusunun toplanmaya başladığı öğrenildi. Bunun üzerine Kanuni orduya kuşatmayı kaldırmayı emretti. Ordu 16 Ekim’de Viyana’dan çekildi ve 16 Aralık 1529’da İstanbul’a döndü.

II. Viyana Kuşatması

1683 yılına gelindiğinde IV. Mehmet döneminde bulunan Osmanlı İmparatorluğu Viyana’yı ikinci kez kuşattı. II. Viyana Kuşatması, Osmanlı ile Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan ve en uzun süren savaş olarak tarihe geçti. O dönemdeki Avusturya yönetimi, himayesindeki Macarları ağır vergiler ile sürekli eziyordu. Kendilerine uygulanan baskıya daha fazla katlanamayan Macarlar önce bir ayaklanma düzenlediler. Sonra tek başlarına yeterli olamayacaklarını anlayıp Osmanlı’dan yardım talep ettiler.

Osmanlı İmparatorluğu zaten uzun süredir Avusturya ve Macaristan’daki Katolik olmayan azınlığa yardımlar sağlıyordu. Ayrıca ayaklanmanın önderi Tökeli İmre Osmanlı’da yukarı Macaristan kralı şeklinde biliniyordu. Kuşatmadan önce de Osmanlı ve Habsburg 20 yıl süre ile geçerli bir barış sözleşmesi yapmıştı. Ancak 1681 – 1682 yıllarında sınırlardaki çatışmalar şiddetini artırdı. Osmanlı Ordusu 21 Ocak 1682’de sefere çıkarak 6 Ağustos 1682’de savaşı başlattı.

Osmanlı-Avusturya Mücadelesi

Kuşatma için çok sayıda hazırlık mevcuttu. Mesela Avusturya’ya giden yollar tamir edilerek yenileri yapıldı. Top, cephane, mühimmat gibi kaynaklar imparatorluğun lojistik merkezlerine gönderildi. O sırada yola çıksa kışın varacak olan Osmanlı ordusu, bir sonraki yıl 14 Temmuz’da Viyana’yı kuşattı. Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu II. Viyana Kuşatması konusunda oldukça stratejik davranmış olsa da Avrupa’dan yardım yine gecikmedi.

Osmanlı şehri bütün güzelliği ile yağmalamadan teslim almak istiyordu. Ancak kuşatma sırasında yaşananlar buna pek izin vermeyecek gibi duruyordu. Avusturya askerleri de son derece yorgun düşmüştü. Tam bu sırada Lehistan’dan 120 bin kişilik bir yardım kuvveti geldi. Osmanlı’nın yardım kuvvetinin gücünü durduramaması sonrasında kuşatma sonuçsuz kaldı.

Kuşatmanın Sonuçları

Kuşatmanın başarısız sonuçlanması sorumluluğu ve faturası Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya kesilmiştir. Ceza olarak idam edilmesine karar verilmiştir. Kesilen başının üzerine de ibret taşı ibareti konulmuştur.

Osmanlı’nın Viyana Kuşatması başarısızlığı Avrupa’da elbette büyük yankı uyandırmış ve herkesi sevince boğmuştur. Hatta Osmanlı’nın başarısızlığından güç bulan Avrupa, hücuma geçmeye dahi hazırlandı. Osmanlı İmparatorluğu uzun bir süre devam edecek olan geri çekilme sürecine girdi. Hatta gerileme devrinin de bu şekilde başladığı kabul edilmektedir. Kuşatmanın sonucunda kurulan Kutsal İttifak birliği de Osmanlı – Kutsal İttifak Savaşları’na yol açtı.


Sıradaki içerik:

I. ve II. Viyana Kuşatması Sonuçları