e
sv

KOSGEB Nedir?KOSGEB Hibe Kredisi Nasıl Alınır?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi yani kısa adıyla KOSGEB nedir?Kosgeb hibe kredisi nasıl alınır?
KOSGEB
avatar

Irfan

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

KOSGEB’in açılımı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’dir. Adından da anlaşılacağı üzere KOSGEB, bireysel anlamda kendi işini kurmak isteyen girişimci kişilere,halihazırda işini kurmuş bulunan ve desteğe ihtiyacı bulunan kişi ile orta ölçekli işletmelere omuz vermektedir. Söz konusu kişi ve işletmelere verilen destek türlerinden birisi de KOSGEB hibe desteği olarak adlandırılır.Geri ödemesiz hibe destekleri, yeni işletme kuracak olan kişilerin faaliyet alanları ve büyüklüklerine göre farklılık göstermekle birlikte, maddi miktarlar bakımından da değişkenlik içermektedir.

Hâlihazırda, halk arasında bilinen adıyla KOSGEB hibe kredisi belirtilen amaçlar doğrultusunda Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ile hayata geçirilmiştir.Bu destek sayesinde içeriği ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere KOSGEB,2020 yılında geleneksel girişimciler için 60.000 TL, ileri girişimciler için ise 370.000 TL’ye varan maddi destek imkânı sunmaktadır.

KOSGEB Nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltması olarak kullanılan KOSGEB, ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin işlevsel olarak daha etkin kılınmasını amaçlar.Bununla birlikte söz konusu işletme türlerinin tümüyle ekonomik sistemdeki rollerini daha çok arttırarak, kolay rekabet ortamının oluşturulmasını sağlamayı amaçlayan bir kamu kurumdur.

KOSGEB, halk arasında sadece yeni kurulacak olan işletme ve iş kuracak girişimci kişilere yönelik destek sunduğu sanılmakta olsa da, bu işletme ve kişilerin yanında, halihazırda kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmekte olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin AR-GE ihtiyaçlarının karşılanması adına işlevsel ve değerli programlara da sahip önemli bir kuruluştur.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

KOSGEB, yeni kurulacak olan işletmelerin kuruluş aşamalarında, kendi işini kuracak girişimci kişilerce kullanılmak üzere dönem dönem bir takım destek programları açıklamaktadır.Girişimliği geliştirme destek programı da kendi işini kurmuş olan veyahut kurmak üzere olan girişimcilere, işletmelerini kurarken kullanılmak üzere sunulmuş bir destek programıdır. 

Girişimciliği geliştirme destek programı içeriği itibariyle geleneksel girişimci desteği ve ileri girişimci desteği olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Bu anlamda, geleneksel girişimci desteği programı kapsamında değerlendirilip desteğe hak kazanan girişimcilere 60.000 TL’ye varan, ileri girişimci desteği programı kapsamındaki desteğe hak kazanan girişimcilere ise 370.000 TL’ye varan destekler sunulmaktadır.

Geleneksel Girişimci Desteği

Geleneksel girişimci desteği, kuruluş desteği ve performans desteği olmak üzere iki farklı kategoride verilmektedir. Söz konusu destekler, desteğe başvuru zamanındaki tarih itibariyle, bir sene öncesine kadar kurulmuş olan işletmelere verilmektedir.

Kuruluş desteği itibariyle gerçek kişi statüyle kurulmuş olan bir işletme 5.000 TL’ye varan, sermaye şirketi statüsü olarak kurulan bir işletme ise 10.000 TL’ye varan destek imkanından yararlanabilmektedir.

İkinci tür olan performans desteği ise farklı dönem ile tanımlanan prim günleri baz alınarak verilmektedir.

2020 KOSGEB HİBE KREDİSİ,2020 KOSGEB HİBE DESTEĞİ

İleri Girişimci Desteği

Girişimciliği Geliştirme Destek Programının ikinci alanı olan ileri girişimci desteği kapsamında, kuruluş ve performans destekleri sağlanır.

İleri girişimci desteği makine teçhizat ya da yazılım destekleri işletme koçluğu destekleri de verilmektedir.

KOSGEB HİBE KREDİSİ/DESTEĞİ 2020 Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB, kapsamında faydalanmak istenilen desteklere bir başvuru prosedürü uygulanmakta ve söz konusu KOSGEB destek başvuruları bir değerlendirme süreci gerektirmektedir.

KOSGEB’in girişimcilere sağladığı desteklerden faydalanmak isteyen kişiler öncelikle kurdukları işletmelerin kayıt işlemlerini eksiksiz tamamlamış olmalıdır. Kayıt işlemleri tamamlayan bir işletme üzerinden KOSGEB desteklerinden yararlanmak mümkün görünmemektedir. Bu adımı tamamlayan işletme sahibi girişimciler, KOSGEB’in resmi internet sayfasına girerek, destekler seçeneğine tıklayıp ilgili sayfaya giriş yapmalıdır. Sayfada yer alan başvuru formlarını istenildiği gibi ve eksiksiz şekilde dolduran işletmeciler, formları KOSGEB’e iletmektedir. Ardından başvuru tamamlanmış olmakta, bundan sonra değerlendirme süreci başlamaktadır.

Girişimcilerin yaptıkları başvuruların onaylanması ile söz konusu işletmeye bir taahhütname gönderilmektedir.


Sıradaki içerik:

KOSGEB Nedir?KOSGEB Hibe Kredisi Nasıl Alınır?